Reseña de 'Crónica troyana' de Juan Fernández de Heredia
20 de Noviembre de 2017 MEDIOEVO ROMANZO, volume XXXIX, (IX della IV serie) fascicolo I / Giuseppe Mazzocchi

 Revista Medioevo Romanzo,  volume XXXIX, 2015 (IX della iV serie) fascicolo I. ISSN 0390-0711

© Prensas de la Universidad de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2010 · Calle Pedro Cerbuna, 12, 50009 Zaragoza, España · 976 761 330