La comunicació no verbal a estremida memòria, de Jesús Moncada

Laura Farré Badia
  • 2020
  • 112
  • Lenguas de España
  • Coediciones
  • Catalán
  • Rústica con solapas
  • 978-84-8094-075-7
11,54 €


Aquesta obra caracteritza l’estil literari de Jesús Moncada a Estremida memòria a partir de l’ús que fa l’escriptor del català normatiu i de la llengua que es parla a Mequinensa. A banda d’estudiar la presència del català normatiu i de la llengua de Mequinensa a Estremida memòria, es relacionen les tries lingüístiques que fa Moncada amb la caracterització dels personatges de la novel·la. I també es posa de manifest la manera de procedir de l’escriptor amb relació al conjunt de la seva obra: el detallisme i la minuciositat són dues característiques essencials de tota la seva producció literària.